Գրաֆիկի օգնությամբ գտիր, թե ո՞ր միջակայք(եր)ում է ֆունկցիան բացասական:
 
x2.PNG 
x