Գտիր քառակուսային ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները: 
 
121b.bmp
 
Մեծագույն արժեքը՝
 
Փոքրագույն արժեքը՝ 
 
Եթե արժեքներից որևէ մեկը գոյություն չունի, ապա պատուհանում գրիր «չկա»: