Կառուցիր  y=x2+2x+2  ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Դրա համար որոշիր՝
 
1) ճյուղերի ուղղվածությունը՝ դեպի (վերև կամ ներքև) ,
 
2) գրաֆիկը հատում է \(Oy\) առանցքը (i;i) կետում,
 
3) պարաբոլի գագաթի կոորդինատները՝ (i;i),
 
4) լրացրու աղյուսակը:
 
\(x\)
−2
\(y\)
 
Համեմատիր կառուցված գրաֆիկը լուծման քայլերի հետ: Դրանց վրա նշիր կոորդինատային առանցքները և միավոր հատվածները: