Տրված է y=x22x1 ֆունկցիան:
 
1. Ֆունկցիան կոչվում է , նրա գրաֆիկը  է:
 
2. Գրաֆիկը \(Oy\) առանցքը հատում է (i;i) կետում:
 
3. Գագաթի կոորդինատներն են՝ (i;i)
 
4. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունն է՝  E(f)=[i;+)