Տրված է y=2x+882+94 ֆունկցիան:
 
Նրա գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=2x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժել \(x\)-երի առանցքի ուղղությամբ  միավոր դեպի ձախ և  միավոր դեպի վերև: