Տրված է  y=12x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
4.png
 
 
y=12x+123251 ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=12x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժել 123 միավորով
 
 
 
և 51 միավորով