Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե y=4.1x2 պարաբոլը 40 միավորով տեղաշարժել դեպի ձախ, ապա 111 միավորով՝ դեպի ներքև:
 
Պատասխան՝  y=ixii2ii