Կառուցիր y=x322 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Կառուցած գրաֆիկը համեմատիր հետևյալ հարցերի պատասխանների հետ:
  
1. Որո՞նք են գագաթի կոորդինատները:
 
x0\(=\)
  
y0\(=\)
  
2. Ո՞ր կետում է գրաֆիկը հատում \(Oy\) առանցքը
 
 \(y =\)