Տրված է \(y = f(x)\) ֆունկցիան, որտեղ f(x)=4x+1+4, եթե x<15x5, եթե x1
Գտիր f-19-ը:
 
Եթե կարիքը կլինի, ապա պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
 
Պատասխան՝ f-19=i