Պարզիր y=x+22+2y=3 ֆունկցիաների գրաֆիկների հատման կետերի աբսցիսները:
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, եթե չեն հատվում, ապա տեղադրիր \(«-»\) նշանը:
  
Պատասխան՝ x1=i;x2=i