Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Կոորդինատային օժանդակ համակարգ 1Մ.
2. Տեղաշարժերի ուղղությունները 2Մ.
3. Տեղաշարժերի ուղղությունների ընտրություն 2Մ.
4. Ֆունկցիայի բանաձևը 2Մ.