Տրված են f(x)=12x2 և g(x)=16x2  ֆունկցիաները:
 
Հաշվիր՝ f-7g4
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդական կարգը:
  
Պատասխան՝  f-7g4=i