Տրված է y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ fx=-2x2: Գտիր՝  f4x4-ը:
 
Պատասխան՝ f4x4=ixi