Գրաֆիկական եղանակով լուծիր 0.5x2=2x հավասարումը:
  
Արմատները գրիր աճման կարգով, եթե արմատ չկա, ապա տեղադրիր \(-\) նշանը:
  
Պատասխան՝  x1=i;x2=i