Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Պարաբոլի ճյուղերը 1Մ.
2. Ֆունկցիայի հատկությունները (գործակիցը դրական է) 1Մ.
3. Ֆունկցիայի հատկությունները (գործակիցը բացասական է) 1Մ.
4. Կետը ֆունկցիայի գրաֆիկի վրա է/չէ 2Մ.