Համակարգը լուծիր գումարման եղանակով՝  a+b=15ab=4
 
Պատասխան՝  a=i,b=i