Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարման եղանակը (գծային հավասարումներ)

Բարդություն հեշտ

2
2. Տեղադրման եղանակ (գծային հավասարումներ)

Բարդություն հեշտ

2
3. Քառակուսային հավասարման գործակիցները

Բարդություն հեշտ

2
4. Տեղադրման եղանակ (գծային և քառակուսային)

Բարդություն հեշտ

2
5. Համակարգի անհայտը

Բարդություն հեշտ

2
6. Գումարման եղանակի կիրառում

Բարդություն միջին

4
7. Վիետի թեորեմի կիրառում

Բարդություն միջին

4
8. Գումարման եղանակը

Բարդություն միջին

4
9. Համակարգի լուծում գումարման եղանակով

Բարդություն միջին

4
10. Քառակուսային հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

4
11. Համակարգ (գծային և քառակուսային հավասարումներ) I

Բարդություն միջին

4
12. Համակարգ (գծային և քառակուսային հավասարումներ) II

Բարդություն միջին

4
13. Համակարգ (գծային և քառակուսային հավասարումներ) III

Բարդություն միջին

3
14. Ուղղանկյան կողմերը

Բարդություն միջին

4
15. Ռացիոնալ հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

4
16. Ռացիոնալ և քառակուսային հավասարումների համակարգ

Բարդություն միջին

4
17. Փոփոխականի ներմուծման եղանակ I

Բարդություն միջին

3
18. Փոփոխականի ներմուծման եղանակ II

Բարդություն միջին

4
19. Երկու նոր փոփոխական I

Բարդություն միջին

4
20. Երկու նոր փոփոխական II

Բարդություն միջին

3
21. Երկու նոր փոփոխական III

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար