Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ածականը որպես խոսքի մաս. տեսություն Ածական, նրա կազմությունը, դերը նախադասության մեջ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ածականի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ածականի ճանաչում
2. Ածականի տարբերակում այլ խոսքի մասերից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Ածականի տարբերակում գոյականից
3. Ածականի ճանաչում նախադասության մեջ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ածականի ճանաչում
4. Ածականի բառակազմություն. բարդ ածականներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Գտնել կազմությամբ բարդ ածականները
5. Ածանցավոր ածականներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գոյականներից կազմել ածականներ
6. Ածականի բառակազմություն՝ ածականով և գոյականով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ածականի կազմության մեջ ածականական և գոյականական արմատների ճանաչում
7. Ածականի բառակազմություն՝ երկու գոյականով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Երկու գոյականներից կազմված ածականի ճանաչում
8. Ածականի բառակազմություն. գոյական+վերջածանց 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ածականակերտ ածանցի ճանաչում
9. Նախադասություններում ածականների ճանաչում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Գտնել նախադասություններում գործածված ածականները
10. Տրված բառերի միացումով ածականի կազմում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Բարդ ածականների կազմում
11. Ածական ունեցող նախադասության ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Նախադասության մեջ ածականի ճանաչում
12. Գոյականաբար գործածված ածականի ճանաչում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Նախադասության մեջ գտնել գոյականաբար գործածված ածականը
13. Ածական չունեցող նախադասության ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Ածականի ճանաչում նախադասության մեջ
14. Ածականի և նրա պաշտոնի ճանաչում տեքստում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5.5Մ. Տեքստում գտնել բոլոր ածականները և որոշել նրանց պաշտոնները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ածականի ճանաչում» թեմայից 00:15:00 միջին 13Մ. Ածականի ճանաչում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ածականի ճանաչում» թեմայից 00:20:00 միջին 12.5Մ. Ածականի ճանաչում
2. Ստուգողական աշխատանք «Ածականի ճանաչում» թեմայից 00:20:00 միջին 10.5Մ. Ածականի ճանաչում