Մտածի'ր և պատասխանի'ր:
 
Դիագրամը ստեղծելուց հետո, այն առավել հասկանալի դարձնելու նպատակով կարելի է փոփոխել դրա