Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Դիագրամի հետ աշխատանքն ավարտելիս \(Chart\) \(Tools\) ներդիրն