Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դիագրամների տարրերի փոփոխումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Chart Tool Ներդիրը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գործիքների Design հավաքածուն

Բարդություն հեշտ

2
4. Design-ի գործիքաշարը

Բարդություն միջին

4
5. Գործիքների Layout հավաքածուն

Բարդություն միջին

4
6. Գործիքների Format հավաքածուն

Բարդություն միջին

4
7. Դիագրամների տարրերը

Բարդություն բարդ

6
8. Ծանոթություն Chart Tool Ներդիրի հետ

Բարդություն բարդ

6
9. Design ներդիրը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար