Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշխատանք դիագրամի և դրա տարրերի հետ Դիագրամի կառուցվածքը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դիագրամների տարրերի փոփոխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի դիագրամների տարրերի փոփոխման հետ կապված հարցերին
2. Chart Tool Ներդիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի Chart Tool Ներդիրին առնչվող հարցերին
3. Գործիքների Design հավաքածուն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի գործիքների Design հավաքածուին առնչվող հարցերին
4. Design-ի գործիքաշարը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի Design-ի գործիքաշարին առնչվող հարցերին
5. Գործիքների Layout հավաքածուն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի գործիքների Layout հավաքածուին առնչվող հարցերին
6. Գործիքների Format հավաքածուն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի գործիքների Format հավաքածուին առնչվող հարցերին
7. Դիագրամների տարրերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի դիագրամների տարրերին առնչվող հարցերին
8. Ծանոթություն Chart Tool Ներդիրի հետ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի Chart Tool Ներդիրին առնչվող հարցերին
9. Design ներդիրը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Աշակերտը պետք է պատասխանի Design ներդիրին առնչվող հարցերին

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ « Աշխատանք դիագրամի տարրերի հետ» թեմայից 00:07:00 միջին 12Մ. Աշխատանք դիագրամի տարրերի հետ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք « Աշխատանք դիագրամի և դրա տարրերի հետ» թեմայից 00:10:00 միջին 14Մ. Աշխատանք դիագրամի տարրերի հետ
2. Ստուգողական աշխատանք « Աշխատանք դիագրամի և դրա տարրերի հետ» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Աշխատանք դիագրամի տարրերի հետ