Մտածի՛ր և ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ \(MS\) \(Excel\)-ում հնարավոր է չցուցադրել դիագրամի ինչ-որ տարրեր: (Գրել այո կամ՝ ոչ)