Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Դիագրամի ցանկացած տարր փոփոխելու համար է ծառայում \(Chart\) \(Tools\) ներդիրը իր \(Design\), ___________ և \(Format\) գործիքների հավաքածուներով: