Տառերի տեղերը փոխելով գուշակել, թե ի՞նչ բառեր կամ բառ կստացվի, որոնք կապված են  նշանների ներկայացման ձևի հետ գործողություններ կատարելու հետ:
 
նայիշանն հկարամագ