Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ (Գրել այո կամ ոչ)

Ստեղնաշարից ցանկացած պայմանանշան ներմուծելիս չի իրականացվում ավտոմատ պայմանանշանի կոդավորում: