Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Բանավոր խոսքում ինֆորմացիան փոխանցվում է հիմնականում ձայնային ____________________ միջոցով, իսկ համակարգչային ինֆորմացիան ներկայացվում և փոխանցվում է կոդերի միջոցով: