Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեսողական նշաններ

Բարդություն հեշտ

2
2. Լսողական նշաններ

Բարդություն հեշտ

2
3. Բնական լեզուներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Ինֆորմացիա փոխանցելու համար կիրառվող հատուկ նշաններ

Բարդություն միջին

4
5. Գուշակիր բառը

Բարդություն բարդ

6
6. Կոդավորում և ապակոդավորում

Բարդություն բարդ

6
7. Ինֆորմացիան փոխանցումը

Բարդություն բարդ

6
8. Համակարգչում ներկայացվող ինֆորմացիան

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար