Մտածի'ր և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ (Գրել այո կամ ոչ)

Յուրաքանչյուր դաշտ նախատեսված է կոնկրետ օբյեկտ բնութագրող որևէ պարամետրի առկա արժեքները պահպանելու համար: