Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Դատարկ հենք

Բարդություն հեշտ

2
2. Ոչ համակարգչային տվյալների հենք

Բարդություն հեշտ

2
3. Տվյալների ցանկացած հենքի հիմնական օբյեկտը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տվյալների հենքերի պահպանումը

Բարդություն միջին

4
5. Բջիջներ

Բարդություն բարդ

6
6. Ինչի՞ց է բաղկացած աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6
7. Տվյալների հենքի պարզագույն օբյեկտը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ