Ընտրի'ր մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ոչ համակարգչային տվյալների հենք է աշակերտական ________________, որը բաժանված է մասերի` ըստ շաբաթվա աշխատանքային օրերի, իսկ յուրաքանչյուր նման օր էլ` դասաժամերի: