Մտածի'ր և պատասխանի'ր:
 
Տվյալների ամենապարզագույն հենքն անգամ գոնե մեկ աղյուսակ է պարունակում, համապատասխանաբար, տվյալների պարզագույն հենքի կառուցվածքը միարժեքորեն տրվում է աղյուսակի կառուցվածքով: