Ընտրի'ր մեկ ճիշտ պատասխան:
 
Ամենաքիչը քանի՞ աղյուսակ է պարունակում տվյալների ամենապարզ հենքը: