Կարդա' հարցը և ճիշտ պատասխանը գրիր դատարկ վանդակում:
 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ արտահայտությունը՝ (Գրել այո կամ ոչ)

Աղյուսակի մեջ դաշտերն ու գրառումները կազմավորվում են միայն հորիզոնական գծի միջոցով և արդյունքում աղյուսակի այս ձևով կազմավորված վանդակներն անվանում են բջիջներ: