ճիշտ պատասխանը գրի՛ր պատասխանների համար նախատեսված վանդակում:
 
Եթե ___________________ դեռևս գրառումներ չկան, ապա նշանակում է, որ այն բաղկացած է միայն դաշտերից: