Ուսումնասիրիր պնդումները և որոշիր ճիշտ տեսակետը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
102.jpg
 
Ա. Աղեխորշավորները ունեն իսկական հյուսվածքներ:
Բ. Նախակենդանիները պարզագույն մասնագիտացված բջիջներով օրգանիզմներ են:
 
 
Աղբյուրները
http://images.myshared.ru/9/901585/slide_3.jpg