Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Աղեխորշավորների տիպ

Բարդություն միջին

7

Նյութեր ուսուցչի համար