Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշի՛ր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է աղեխորշավորի աղիքային խոռոչը:
 
4.png
 
Պատասխան՝
 
2Օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան գրգռիչին, որը իրականանում է նյարդային համակարգի միջոցով, կոչվում է
 
Աղբյուրները
http://uslide.ru/images/12/19103/736/img2.jpg