Նշիր տրված թվին համապատասխանող կառուցվածքային բաղադրիչի գործառույթը:
 
hidra8.jpg
 
\(3\). 
Աղբյուրները
http://100ballov.kz/pluginfile.php/4662/mod_page/content/7/image12_7744.jpeg