Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Աղեխորշավորների բազմազանությունը 1Մ.
2. Հիդրայի բազմաբջիջ կառուցվածքի առանձնահատկությունները 5Մ.
3. Աղեխորշավորների կազմավորվածության մակարդակը 1Մ.