Աղեխորշավորների հիմնական տիպի բջիջներից ո՞ր տեսակն է, որ կոչվում է նեյրոն:
 
 Ա - մաշկամկանային
 Բ - նյարդային
 Գ - սեռական
 Դ -
գեղձային
 
5.png
 
Պատասխան՝
Աղբյուրները
http://animals-world.ru/wp-content/uploads/2014/02/stroenie-kish.jpg