Գրիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Գրիր (եզակի թվով) \(5\) համարի ներքո պատկերված կառուցվածքային միավորի անվանումը:
 
13.png
 
Պատասխան՝
 
2. Ընտրիր այն օրգան - համակարգը, որին պատկանում է տվյալ կառուցվածքային միավորը և լրացրու դրա համարը:
 
\(1.\) Մարսողական համակարգ:
\(2.\) Արյունատար համակարգ:
\(3.\) Նյարդային համակարգ:
\(4.\) Արտազատական համակարգ:
\(5.\) Վերարտադրողական համակարգ:
 
Պատասխան՝