Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Օղակավոր որդերի տիպ

Բարդություն միջին

16

Նյութեր ուսուցչի համար