Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Օղակավոր որդերի տիպի բնութագիրը և դասակարգումը Օղակավոր որդերի տիպի բնութագիրը և դասակարգումը
2. Օղակավոր որդերի կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները Օղակավոր որդերի կառուցվածքային և գործառութային առանձնահատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օղակավոր որդերի հիմնական ներկայացուցիչները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Օղակավոր որդերի հիմնական ներկայացուցիչները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Օղակավոր որդերի կազմավորվածությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Օղակավոր որդերի կազմավորվածությունը: Գրիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն
3. Օղակավոր որդերի օրգան - համակարգերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Օղակավոր որդերի օրգան - համակարգերը: Ընտրիր ճիշտ պատասխանը
4. Որդերի կարգաբանական բազմազանությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Որդերի կարգաբանական բազմազանությունը: Ուսումնասիրել բերված տվյալները և ճիշտ լրացնել տառերը:
5. Անձրևորդի կառուցվածքային և գործառնական կազմավորվածությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անձրևորդի կառուցվածքային և գործառնական կազմավորվածությունը: Վերլուծիր օրինաչափությունը և լրացրու ավելորդ անվանումը:
6. Անձրևորդի օրգանները և դրանց գործառույթները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Անձրևորդի օրգանները և դրանց գործառույթները
7. Անձրևորդի կառուցվածքը և գործառույթները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անձրևորդի կառուցվածքը և գործառույթները: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
8. Որդերի տեսակային բազմազանությունը և դասակարգումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Որդերի տեսակային բազմազանությունը և դասակարգումը: Կողմնորոշվիր և ընտրիր ճիշտ տարբերակները
9. Որդերի բամազանությունը և կազմավորումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Որդերի բամազանությունը և կազմավորումը: Վերլուծել և ընտրել ճիշտ պատասխան

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օղակավոր որդերի տիպ 00:08:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ «Օղակավոր որդերի տիպը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Օղակավոր որդերի տիպ 00:12:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Օղակավոր որդերի տիպ» թեմայից
2. Օղակավոր որդերի տիպ 00:18:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ «Օղակավոր որդերի տիպ» թեմայից