Գտիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Օղակավոր որդերից սկսած  են տեղակայված մնացյալ օրգաններն ու օրգան - համակարգերը:
 
2. Նշիր այն նկարների համարների գումարային թիվը, որոնցում առկա են բազմախոզանների դասին պատկանող օրգանիզմներ:
 
53.jpg
 
Պատասխան՝
 
3. Որդերից թարթիչավոր որդերի դասին են պատկանում՝