Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
1. Օղակավոր որդերին բնորոշ ի՞նչ տիպի օրգան - համակարգ է պատկերված:
 
4.jpg
 
 
2. Մեջքային անոթը պատկանում է  օրգան - համակարգին: