Գրիր ճիշտ տառը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված կազմավորումների և բնորոշ օրգան-համակարգի միջև: 
  
slide_4.jpg
 
Օրգան - համակարգեր.
 
Ա. սեռական օրգան - համակարգ
Բ. շնչառական օրգան - համակարգ
Գ. նյարդային օրգան - համակարգ
  
Կազմավորում.
 
Վերկլանային նյարդային հանգույց - 
Աղբյուրները
http://images.myshared.ru/5/466539/slide_4.jpg