Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Բերված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրի՛ր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը/պատկանելիությունները:
 
(անհրաժեշտության դեպքում գրիր տառերը առանց բացատների՝ սկսելով բարձր տաքսոնից)
  
Կարգաբանական միավորներ.
 
Ա - Օղակավոր որդերի տիպ
Բ - Տափակ որդերի տիպ
Գ - Բազմախոզանների դաս
Դ - Ժապավենաձև որդերի դաս
 
Ներկայացուցիչ խոզի երիզորդը պատկանում է  տառերի ներքո նշված կարգաբանական միավորներին: