Բերված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրի՛ր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը/պատկանելիությունները:
 
(անհրաժեշտության դեպքում գրիր տառերը առանց բացատների՝ սկսելով բարձր տաքսոնից)
  
Կարգաբանական միավորներ.
 
Ա - Տափակ որդերի տիպ
Բ - Օղակավոր որդերի տիպ
Գ - Սակավախոզանների դաս
Դ - Ծծող որդերի դաս
 
Ներկայացուցիչ լյարդի ծծանը պատկանում է  տառերի ներքո նշված կարգաբանական միավորներին: