Յուրաքանչյուր օրինակին համարժեք ընտրիր նախակենդանիների հիմնական գործառույթների դրսևորումները և դրանք ապահովող կազմավորումները:
 
Ա. ցիտոպլազմայի արտափքում
Թ. գազափոխանակություն արտաքին միջավայրի հետ
Յ. բջջի անկանոն ձև
Ջ. կոնյուգացիա
Գ. մարսողական վակուոլ
  
Ա -  գործառույթ:
 
Յ - գործառույթ: 
 
0-03.png
Աղբյուրները
http://blgy.ru/images/biology7/pic29.png