Նշիր ճիշտ պատասխանները:
  
1. Նշիր այն թիվը, որի ներքո պատկերված է ամեոբայի ցիտոպլազման:
 
411.png
 
Պատասխան՝
 
2. Նախակենդանիները, որոնք ազատ ապրող հետերոտրոֆներ են՝ հանդիսանում են
 
Աղբյուրները
https://arhivurokov.ru/kopilka/up/html/2017/02/20/k_58aac974106c7/393854_1.jpeg